VŠUP V PRAZE /KATEDRA DESIGNU ZLÍN
DESIGN ZLÍN

Kontakty

iniciátoři:

Richard Janoušek
Jitka Ressová
Jan Pavézka

info@designzlin.cz

LOG IN odkryje skryté údaje.
Heslo je jméno psa Jitky R.
(domácky, 5 malými písmeny)

LOG OUT