VŠUP V PRAZE /KATEDRA DESIGNU ZLÍN
DESIGN ZLÍN

Historie

Baťova škola umění

Historie vzniku detašované katedry designu ve Zlíně spadá až do let druhé světové války. Tehdy byla v rámci firmy Baťa založena Škola umění. Firma si totiž uvědomila závažnou věc – i přesto, že vyrábí kvalitní a levnou obuv, která jde dobře na odbyt, chybí jí zajímavě graficky zpracovaný obal a především reklama. Žádná z uměleckých škol v Československu se designem a reklamou nezabývala, a dokonce ani žádný z českých výtvarníků se soustavněji této problematice nevěnoval.

Sochař Vincenc Makovský

Škola umění byla první školou na území nynější České republiky, která se cílevědomě věnovala průmyslovému návrhu a reklamní grafice. Ve Zlíně se sešla celá řada významných českých umělců i teoretiků. Do roku 1946 zde působil rovněž sochař Vincenc Makovský (1900-1966), který je oprávněně pokládán za zakladatele českého designu. Makovský byl první z českých umělců, který se věnoval tvarování strojů a vychoval si v tomto oboru i následovníky.

Profesor Zdeněk Kovář

Jeden z nich, Zdeněk Kovář (1917), který školu ukončil v roce 1943, poté byl zaměstnán jako výtvarník v Moravských akciových strojírnách ve Zlíně, se stal v roce 1947 vedoucím oddělení tvarování strojů a nástrojů na škole, z níž vyšel. Po roce 1945 byla škola začleněna do systému středních škol, poté zestátněna a později přeložena do Uherského Hradiště. Nadále však trvala potřeba výchovy designérů na úrovni vysoké školy.

Ateliér tvarování strojů a nástrojů

Až v roce 1959 se podařilo prosadit myšlenku (v souladu s dobovými názory na roli průmyslu), zřídit ateliér tvarování strojů a nástrojů na VŠUP v Praze. Vedením tohoto detašovaného pracoviště byl jmenován Zdeněk Kovář. Ateliér se později (rok 1981) stal samostatnou katedrou tvarování strojů a nástrojů.

Katedra designu

Dnešní katedra designu představuje tři ateliéry designu, z nichž dva fungují ve Zlíně (Ateliér designu výrobků I, vedoucí M.A. Ivan Dlabač, asistent MgA. Vlastimil Bartas, a Ateliér designu výrobků II, vedoucí prof. ak. soch. František Burian, asistent mgA. Jan Pavézka). Studuje zde 33 studentů v šesti ročnících, z toho 6 diplomantů. Výuku zajišťuje 6 pedagogů stálých, 2 instruktoři v dílnách, 14 pedagogů externích. Třetí ateliér – Ateliér designu výrobků III – sídlí v Praze (vedoucí Mgr.A. Michal Froněk, Mgr.A. Jan Němeček, asistent MgA. Michal Malášek).

LOG IN odkryje skryté údaje.
Heslo je jméno psa Jitky R.
(domácky, 5 malými písmeny)

LOG OUT