VŠUP V PRAZE /KATEDRA DESIGNU ZLÍN
DESIGN ZLÍN

O knize

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze v rámci své ediční činnosti připravuje bilanční knihu „Zlínská umprumka: od průmyslového výtvarnictví po design“ o historii výuky designu na katedře ve Zlíně. Editorky knihy jsou Lada Hubatová – Vacková a Martina Pachmanová. Předpokládaný termín vydání je v roce 2013.

V rámci přípravných prací bychom Vás rádi požádali o spolupráci. Pokud máte nějaké fotografie, texty, původní dokumenty vstahující se ke studiu na VŠUP, budeme rádi za jejich poskytnutí. Dále Vás prosíme o vyplnění dotazníku absolventa (ke stažení zde).

Všechna data a vyplněné dotazníky můžete zasílat na email: info@designzlin.cz

LOG IN odkryje skryté údaje.
Heslo je jméno psa Jitky R.
(domácky, 5 malými písmeny)

LOG OUT