VŠUP V PRAZE /KATEDRA DESIGNU ZLÍN
DESIGN ZLÍN

Zemřel designér Ivan Linhart

 

 

 

 

 

 

S lítostí Vám oznamujeme,
že dne 14.2. 2013 zemřel ve věku nedožitých 68 let ak. soch. Ivan Linhart,
významný designér a pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

 

„Nejlepším designérem, umělcem je příroda. Vládne v ní dokonalá harmonie. My designéři, jako spolutvůrci „druhé přírody“ – techniky bychom se měli snažit eliminovat svou tvorbou všechny její chyby a nedostatky. Aby člověk nebyl technikou znásilňován, omezován, ochuzován. V tom vidím hlavní smysl naší práce.“ Ivan Linhart vystudoval mezi lety 1966-1972 průmyslový design v detašovaném ateliéru tvarování strojů a nástrojů na VŠUP v Praze u prof. Zdeňka Kováře. Po absolvování působil až do roku 1993 v ČKD Holding Praha, kde navrhl například tramvaj s dělenou skříní KT4 – D, tramvaj T5 – C (1979) nebo tříčlánkovou obousměrnou tramvaj KT – 8. Mezi lety 1993-1999 pracoval pro AERO Vodochody a.s., zde navrhl úpravy exteriéru a pilotní kokpit pro letoun L-159, později interiér včetně kokpitu a pilotní volant pro letoun AE-270. Práce Ivana Linharta byla mnohokrát oceněna Křišťálovým jehlanem za vynikající design – roku 1992 za design malotraktoru Mepol – super, v roce 1993 za design sedadla pro vozidla MHD a v roce 1995 za design exteriéru tramvaje Škoda – Inekon. Od roku 1999 působil jako vedoucí pedagog v ateliéru designu I na VŠUP v Praze, detašované katedře ve Zlíně. Předmětem výuky se stal design nejrůznějších výrobků, zejména dopravních prostředků a strojů určených pro sériovou výrobu. Věřil, že „úkolem pedagoga je ukazovat studentům cesty, jak se ve vlastní práci orientovat, a upozorňovat je na úskalí, jež s sebou nese přílišné lpění na současných technologických postupech, které – jako stále se měnící nástroj – nemohou být určujícím faktorem tvůrčího procesu.“

 

Smuteční obřad proběhne v pátek 22.2. 2013 ve 12:40 v malé obřadní síni strašnického krematoria v Praze.

Spolupráce na výstavě „Kovářovi žáci“ v Praze

Vážení absolventi

zlínské ateliéry designu D1 a D2 Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, dříve Katedra tvarování strojů a nástrojů, se v loňském školním roce přestěhovala do Prahy. Při této příležitosti připravujeme výstavu pro Galerii VŠUP, vernisáž proběhne již 23.2.2012.
Hlavním cílem a přáním je představit co nejvíce absolventů zlínské katedry designu, v ideálním případě všechny a ukázat jejich současnou popř. studentskou tvorbu, dohromady se jedná okolo 210 absolventů a nepřímo parafrázovat oslavnou výstavu „Zdeněk Kovář a jeho žáci“ z Jízdárny pražského hradu z roku 1987. Věnujte pozornost následujícím termínům a neváhejte nás kontaktovat.

Termín výstavy: 24.2. – 31.3. 2012
Vernisáž: 23.2.2012 (čtvrtek, 18.00)
Místo konání: Galerie VŠUP, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

sběr exponátů: 13.2 – 17.2. 2012
text do katalogu 1.2. 2012
Instalace výstavy: 20.2. – 23.2. 2012
deinstalace výstavy: 1.- 2.4.2012
navrácení exponátů: 5.4 – 18.4. 2012

Výběr předmětů: představeny mohou být současné realizace (modely, návrhy) nebo studentské práce, které máte ještě k dispozici. Kvůli instalaci, která bude tvořena převážně ze stříbrných regálů jsou více než fotky preferovány samostatné předměty, u designérů navrhující interiéry lze samozřejmě vystavit fotografii, vizualizaci nebo model v měřítku.

Rozměry regálů: police 900 x 400 mm, výška 553 mm, celková výška regálu 2500 mm

Sběr exponátů ve Zlíně a okolí:
13.2. – 17. 2.2012, práce prosím doručte na adresu architektonické kanceláře ELLEMENT, Dům umění, náměstí T. G. M. 2570, 76227 Zlín, příp. kontaktujte Jitku Ressovou nebo Jana Pavézku.  Dále se dají výstavní objekty předat i v Uherském Hradišti v Kafé Portal u Richarda Janouška (tel. 736 760 552)

Sběr předmětů v Brně:
13.2. – 17.2.2012, dle telefonické či emailové domluvy (Lucie Šmardová)

Sběr předmětů v Praze:
13.2. – 17.2. 2012, budova VŠUP, ateliér designu interiéru a nábytku, kontaktní osoba Lucie Šmardová

Sběr předmětů na severní Moravě (Opava, Ostrava):
13.2. – 17.2. 2012, SŠPÚ – školní dílny, Janská 30/1849, Opava (gps: 49°55’54.095″N, 17°54’42.358″E), kontaktní osoba Jan Ermis

Sběr předmětů v Brně:
13.2.-17.2.2012, Vysoké učení technické v Brně, Ústav konstruování/Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno
kontaktní osoba: Akad.soch. Miroslav Zvonek, ArtD., tel. 603 22 80 80

Kontakty:

Lucie Šmardová – kurátorka výstavy – tel.: 721 958 835, lucie.smardova@designzlin.cz
Jitka Ressová – organizace, svoz předmětů Zlín – tel.: 605 826 655, Jitka@ellement.cz
Jan Pavézka – organizace, instalace výstavy – tel.: 603 316 288, jan@ellement.cz
Jan Ermis – sběr předmětů, severní Morava – tel.: 737 248 236, ermisj@post.cz
Richard Janoušek – sběr předmětů, Uherské Hradiště – tel.: 736 760 552
Akad.soch. Miroslav Zvonek, ArtD. – sběr předmětů, Brno – tel.: 603 22 80 80

 

Oznámení…

S lítostí Vám oznamujeme, že dne 18.12.2011 nás ve věku 85 let opustil vážený pan Profesor František Crhák. Poslední rozloučení proběhlo ve Zlíně dne 22.12.2011 v 10.30. Upřímnou soustrast celé rodině a všem pozůstalým.

VŠUP se loučí se Zlínem

K příležitosti ukončení působení VŠUP ve Zlíně plánujeme dvě výstavní akce a sraz absolventů a přátel zlínské katedry.

POSLEDNÍ ARTSEMESTER

výstava klauzurních prací v budově VŠUP ve Zlíně

úterý 21. 6. – pátek 1. 7. 2011 / Oficiální vernisáž 21. 6. v 17 h za účasti vedení školy
výstava bude probíhat třetím podlaží v prostorech ateliérů D1, D2 na VŠUP ve Zlíně (tř. T. Bati 4342)

DESIGNZLÍN 1959-2011 / momenty a momentky

retrospektivní výstava mapující vývoj výuky a přístupu k designu na katedře designu ve Zlíně

středa 15. 6. – pátek 1. 7. 2011 / zahájení výstavy bude ve středu 15. 6. 2011 v 18 h

výstava bude probíhat v galerii Photogether (pod budovou zlínské polikliniky)

SRAZ ABSOLVENTŮ

poslední rozloučení s alma-mater
pátek 24. 6. od 18 h
v budově VŠUP ve Zlíně, svou účast potvrďte na email: designzlin@vsup.cz

Možnosti ubytování:

Hotel Moskvawww.moskva-zlin.cz
rezervace: +420 577 561 111 420, +420 577 560 111, recepce@moskva-zlin.cz

Hotel Ondrášwww.hotel-ondras.cz,
rezervace: 24 hodin denně – +420 577 210 178, fax: +420 577 210 178, recepce@ondras.zlin.cz, ceník

Ubytovna Gebrawww.ubytovani-zlin.cz
Antonínova 5174, Zlín, +420 775 911 581, senima@seznam.cz, ceník

Koliba u černého medvědawww.koliba-zlin.cz
U zimního stadionu 4092, Zlín, +420 577 436 908, +420 577 211 813, recepce@koliba-zlin.cz

Hotel Garniwww.hotelgarnizlin.cz
nám. T.G.Masaryka 1335, Zlín, +420 577 211 312, +420 577 436 660, recepce@hotelgarnizlin.cz

LOG IN odkryje skryté údaje.
Heslo je jméno psa Jitky R.
(domácky, 5 malými písmeny)

LOG OUT